Skip to main content

Kontakti

Zyra e Rregullatorit për Energji
Rruga: Bekim Fehmiu (Ish Ndërtesa e Fazitës), kati:2,
Prishtinë 1000, Kosovë
Tel: +381 (0) 38 247 615
Fax: +381 (0) 38 247 620
Email: info@ero-ks.org
Web: www.ero-ks.org

Për Konsumatorë:

Tel: +381 (38) 247 615 lok. 116
Fax: +381 (0) 38 247 620
Email: ankesa.dmk@ero-ks.org

Për çështje ligjore, licencim, autorizim dhe tenderim:

Tel: +381 (38) 247 615 lok. 114, 117, 118
Fax: +381 (0) 38 247 620
Email: legal-licensing@ero-ks.org