Skip to main content

Kontakti

Zyra e Rregullatorit për Energji
Rruga: Bekim Fehmiu (Ish Ndërtesa e Fazitës), kati:2,
Prishtinë 1000, Kosovë
Tel: +383 (0) 38 247 615
Fax: +383 (0) 38 247 620
Email: info@ero-ks.org
Web: www.ero-ks.org

Për Konsumatorë:

Tel: +383 (38) 247 615 lok. 116
Fax: +383 (0) 38 247 620
Email: ankesa.dmk@ero-ks.org

Për çështje ligjore, licencim, autorizim dhe tenderim:

Tel: +383 (38) 247 615 lok. 114, 117, 118
Fax: +383 (0) 38 247 620
Email: legal-licensing@ero-ks.org

 

Zyrtare përgjegjëse për pranimin dhe trajtimin e raportimeve ne interes publik, sipas Ligjit për mbrojtje të Sinjalizuesve

Hysnije Rexhaj, Analiste ligjore dhe për monitorim të licencave
Tel:     +383 (0) 38/ 247615
Mob:  +383 (0) 45/ 787077
Email: hysnije.rexhaj@ero-ks.org
Adresa:  Rr.Bekim Fehmiu (ish Ndërtesa e Fazitës), kati 2, 10000 Prishtinë, Kosovë