Skip to main content

Seancat e Bordit

Seanca e VI e Bordit të Rregullatorit pë Energji për vitin 2020


Mbledhja e VIII-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2019


Mbledhja e VII-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2019


Mbledhja e VI-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2019


Mbledhja e V-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2019


Mbledhja e IV-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2019


Mbledhja e III-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2019


Mbledhja e II-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2019


Mbledhja e I-rë e Bordit të ZRRE, për vitin 2019


Mbledhja e X-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018


Mbledhja e IX-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018


Mbledhja e VIII-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018


Mbledhja e VII-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018


Mbledhja e VI-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018


Mbledhja e V-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018


Mbledhja e IV-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018


Mbledhja e III-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018


Mbledhja e II-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2018


Mbledhja e I-rë e Bordit të ZRRE, për vitin 2018


Takimi i tetë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2017


Takimi i shtatë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2017


Takimi i gjashtë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2017


Takimi i pestë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2017


Takimi i katër i bordit të ZRrE -së  për vitin 2017


Takimi i tretë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2017


Takimi i dytë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2017


Takimi i parë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2017


Mbledhja e XIV-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016


Mbledhja e XIII-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016


Mbledhja e XII-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016


Mbledhja e XI-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016


Mbledhja e X-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016


Mbledhja e IX-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016


Mbledhja e VIII-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016


Mbledhja e VII-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016


Mbledhja e VI-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016


Mbledhja e V-të e Bordit të ZRRE, për vitin 2016


Takimi i katërt i bordit të ZRrE -së  për vitin 2016


Takimi i tretë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2016


Takimi i dytë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2016


Takimi i parë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2016


Takimi i pestë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2015


Takimi i katër i bordit të ZRrE -së  për vitin 2015


Takimi i tretë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2015


Takimi i dytë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2015


Takimi i parë i bordit të ZRrE -së  për vitin 2015