Skip to main content
 • 22.09.2023
  KOMUNIKATË

  Seanca e nëntë (IX) e Bordit të ZRRE

   

  Sot, më 21 shtator 2023, Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE) ka mbajtur seancën e nëntë me radhë për ketë vit.

 • 22.09.2023
  Mbledhja e nëntë (IX) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2023

  Ju informojmë se me datë 21.09. 2023, në ora 11:00, Bordi i ZRRE-së do te mbajë mbledhjen e nëntë me radhë sipas rendit të ditës.

   

  RENDI I DITËS

   

 • 22.09.2023
  Njoftim!

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se ka publikuar për diskutim publik Draft Raportin mbi të Hyrat e Lejuara të NQ Termokos per sezonin 2023/24 .

 • 30.08.2023
  NJOFTIM PUBLIK

  Shoqëria „Eco Park Group“ L.L.C., me numër Unik Identifikues 810844432 me adresë: Rruga Madanaj, Qafa pn Gjakova, Republika e Kosovës, në përputhje me dispozitat e Nenit 13 të Rregullës Nr.

 • 30.08.2023
  NJOFTIM PUBLIK

  Shoqëria „VBS“ SH.P.K., me numër Unik Identifikues 811159963 me adresë: Lagjja Marigona Rezidence, Preoce, Graçanicë, Republika e Kosovës, në përputhje me dispozitat e Nenit 13 të Rregullës Nr.