Skip to main content
 • 11.06.2024
  Njoftim

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se KOSTT ka vendosur për konsultim publik draft dokumentet Metodologjia për Llogaritjen e Çmimit të Jobalancit.

  ZRRE fton të gjitha palët e interesuara që komentet e tyre rreth këtij dokumenteve, ti paraqesin me shkrim deri me 24.06.2024, në linkun më poshtë.

   

 • 10.06.2024
  Njoftim

  Me datë 07.06.2024 nën udhëheqjen e Kryesuesit të Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji z.Fejzullahu, njëkohësisht edhe udhëheqës i Grupit Implementues të Projektit të Bashkimit të Tregut të Energjisë Elektrike në mes të Republikës së Kosovës, Republikës së Shqipërisë, Republikës së Maqedonisë Veriore dhe Greqisë, është mbajtur takimi i radhës i Grupit Implementues të Projektit.

 • 06.06.2024
  Njoftim

  Kosova për herë të parë pas nënshkrimit të Traktatit të Athinës në vitin 2005 merr udhëheqjen e Presidencës së ECRB

 • 04.06.2024
  KOMUNIKATË

  Kryesuesi i Bordit të ZRRE-së z.Ymer Fejzullahu priti në takim Drejtorin e Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë z.Artur Lorkowski i shoqëruar nga Zëvendës Drejtori z.Dirk Buschle dhe znj. Oleana Antonova, Eksperte e Energjisë

 • 04.06.2024
  Njoftim

  ALPEX ka vendosur në konsultim publik për palet e interesit: Metodologjia e Përcaktimit të Tarifave për Operatorin e Emëruar të Tregut të Energjisë Elektrike

   

  https://alpex.al/market-notice/