Skip to main content
 • 30.03.2023
  KOMUNIKATË

  Seanca e tretë (III) e Bordit të ZRRE

   

  Më 30 mars 2023, Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE) ka mbajtur seancën e tij të tretë (III) për këtë vit.

 • 03.23.2023
  NOFTIM MBI SHTYRJEN E MBLEDHJES SË TRETË TË BORDIT TË ZRRE-së

  Njoftojmë se mbledhja e paraparë që të zhvillohet ditën e enjte, datë 30.03.2023, ora 10:00, e Bordit të ZRRE-së, do të shtyhet për në ora 15:00. Kjo shtyrje bëhet me arsyen se Bordi i ZRRE-së është ftuar nga Komisioni Parlamentar  për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti për të diskutuar Planin e Përformancës së ZRRE-së për vitin 2023.

   

   

   

   

   

 • 28.03.2023
  Mbledhja e tretë (III) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2023

  Ju njoftojmë se me datë 30.03.2023, ora 10:00, do të mbahet Mbledhja e tretë (III) e Bordit të ZRRE-së, sipas këtij rendi të ditës:

   

   

  RENDI I DITËS

   

   

   

 • 23.03.2023
  KOMUNIKATË

  Seanca e dytë (II) e Bordit të ZRRE

  Më 23 mars 2023, Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE) ka mbajtur seancën e tij të dytë (II) për këtë vit.

 • 22.03.2023
  Njoftim!

  Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) njofton të gjitha palët e interesuara se ka publikuar për diskutim publik Metodologjinë për Përcaktimin e Tarifës Nxitëse Maksimale, Premiumit Fiks dhe Çmimit të Fiksuar Maksimal.

   ZRRE fton të gjitha palët e interesuara që të japin kontributin e tyre përmes komenteve deri të martën me 6 prill 2023 ora 16:00, në adresën elektronike info@ero‐ks.org ose në adresën postare Rr. Bekim Fehmiu  kati 2, 10000 Prishtinë, Kosovë.