Skip to main content
05.05.2022

Njoftim!

Bazuar në Nenin 27 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, ju njoftojmë se Zyra e Rregullatorit për Energji ka publikuar për komentim Plotësim/Ndryshimin e Rregullës për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë.

Ftohen të gjitha palët e interesuara që komentet t’i dërgojnë në afat kohor prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, deri me 20 maj 2022, në 17:00h.

Komentet mund të dërgohen në këtë adresë elektronike:  legal-licensing@ero-ks.org.

 

Plotësim-Ndryshimi Rregullës nr  07-2017 - për Licencimin e Aktiviteteve te energhjise në Kosovë