Skip to main content
04.06.2024

Njoftim

ALPEX ka vendosur në konsultim publik për palet e interesit: Metodologjia e Përcaktimit të Tarifave për Operatorin e Emëruar të Tregut të Energjisë Elektrike

 

https://alpex.al/market-notice/