Skip to main content
13.05.2024

Njoftim

Ju informojmë se sot, me datë 13.05.2024,ora 13:30, do të mbahet mbledhja të jashtëzakonshme e Bordit të ZRRE .

Pika e vetme e rendit te ditës për këtë mbledhje të jashtëzakonshme është shqyrtimi i kërkesës së Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes  për shtyrje të ekzekutimit të Vendimit V_1929_2024, datë 05.04.2024, deri në vendimin definitiv gjyqësor.

 

RENDI I DITËS