Skip to main content
22.06.2022

Mbledhja e nëntë  (IX) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2022

Ju njoftojmë se ditën e Premte, datë 24.06.2022, ora 13:00, do të mbahet seanca e nëntë (IX) e Bordit të ZRRE-së, sipas këtij rendi dite:

Agjenda