Skip to main content
29.11.2023

Mbledhja e dymbëdhjetë (XII) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2023

Ju informojmë se me datë 01.12.2023, në ora 10:00, Bordi i ZRRE-së do te mbajë mbledhjen e dymbëdhjetë me radhë sipas rendit të ditës.

 

RENDI I DITËS