Skip to main content
08.04.2022

Njoftim!

Bazuar në nenin 27 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, Ju njoftojmë se Zyra e Rregullatorit për Energji ka publikuar Rregullën për Zhvillimin e Profileve të Ngarkesave në Sistemin Energjetik në Kosovë.

Zyra e Rregullatorit për Energji, fton të gjitha palët e interesuara që komentet t’i dërgoni në afat kohor prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, deri me datën 23.04.2022  ne ora 16:00.

Të gjitha palët e interesuara, komentet mund ti dërgojnë në  info@ero-ks.org ;

 

Rregulla per Profilet  Karakteristike të Ngarkesave

Shtojcat