Skip to main content
a

ZRRE në lokacion të ri

Që nga 4 janari 2022, Zyra e Rregullatorit për Energji do të jetë në lokacion të ri, në adresën:

Rr. Bekim Fehmiu

10000 Prishtinë

 

Ish Ndërtesa e Fazitës, kati:2,