Skip to main content
Lajmrim

Njoftim për Anulim të konkursit

Zyra e Rregullatorit për Energji anulon konkursin për pozitën Analist për Energji Termike, të publikuar me datën 08 tetor 2020, për shkak të tejkalimit të afeteve ligjore të përfundimit të procesit të punësimit.

Zyra e Rregullatorit për Energji i falënderon të gjithë kandidatët për interesimin e tyre për të qenë pjesë e ZRRE-së, dhe i inkurajon që të aplikojnë sërish.

Njoftimi