Skip to main content
28.03.2023

Mbledhja e tretë (III) e Bordit të ZRRE-së për vitin 2023

Ju njoftojmë se me datë 30.03.2023, ora 10:00, do të mbahet Mbledhja e tretë (III) e Bordit të ZRRE-së, sipas këtij rendi të ditës:

 

 

RENDI I DITËS